Vedtekter for Tuterud vel - sist endret 25.februar 2019 - og for Tuterud antennelag - sist endret 28.2.2018